Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ του Συλλόγου

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020


Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στην Ποσειδωνία και στο γραφείο της πρώην κοινότητας Ποσειδωνίας και έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου, προσήλθαν τα εκλεγμένα μέλη από της εκλογές της 2 Φεβρουαρίου 2020,μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειονοψηφήσαντα υποψηφίου κ. Μάρκου Ρούσσου προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθώντας την διαδικασία (μετά από μυστική ψηφοφορία) συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ρούσσος Μάρκος τ. Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Βασιλείου Λουκία τ. Παύλου
Γραμματέας: Πρίντεζη Αννα (Αννίτα) τ. Γεωργίου
Ταμίας: Ρούσσος Μάρκος τ. Ιωάννη (Κράλιος)
Έφορος εκδηλώσεων: Λούβαρη Σοφία τ. Ιακώβου

Αναπληρωματικά μέλη
Ψιλοπούλου Αλκμήνη τ. Ελευθερίου
Καραθανασόπουλος Πέτρος τ. Παύλου

Εκπρόσωπος του Συλλόγου που εξουσιοδοτείται από το ΔΣ για την διεκπεραίωση κάθε Διοικητικού ή άλλου θέματος σε κάθε Δημόσια αρχή ή Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ορίζεται ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μάρκος Ρούσσος του Πέτρου. 

Ακριβές αντίγραφο από 
Το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                       ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ) 
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ