Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανασυγκροτήθηκε με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος : Δημήτρης Νταλαχάνης
Αντιπρόεδρος : Νατάσα Ρενιέρη
Γραμματέας : Παναγιώτης Σαλίβερος
Ταμίας : Ρίτσα Ραβιόλου
Έφορος Εκδηλώσεων : Αγγελική Βουτσίνου
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ