Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017


Μετά από τις αρχαιρεσίες της 1ης Οκτωβρίου 2017, την 3/10/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδωνίας “Ο Ποσειδών”, ως κατωτέρω:

Πρόεδρος: ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Δημήτριος 
Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Παναγιώτης 
Γραμματέας: ΡΕΝΙΕΡΗ Αναστασία 
Ταμίας: ΡΑΒΙΟΛΟΥ Ελευθερία 
Έφορος Εκδηλώσεων: ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ Παναγιώτης 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Δημήτριος
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ